I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Weselnik, a także świadczenia że jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną.

2.Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Pojęcie użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:

 • Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Weselnik dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Usługodawca Aplikacji – Firma Agencja Reklamowo-Wydawnicza „JAGIEŁŁO” Jarosław Jagiełło
 • Usługobiorca – Firma dodana do Aplikacji

3.Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

 • dostarczeniu informacji o usługodawcach z branży ślubnej
 • usłudze zapisywania listy zadań (planer)
 • usłudze zapisywania listy gości
 • Usłudze odmierzania Czasu pozostałego do uroczystości ślubnej
 • innych usługach, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji.

4.Usługi z wykorzystaniem Aplikacji są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.

5.Usługodawca aplikacji nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.

6. Usługodawca aplikacji zastrzega sobie prawo do ciągłego rozwijania aplikacji pod kątem usunięcia błędów oraz wprowadzania nowych funkcjonalności w tzw „ekranach” aplikacji, które będą odnotowane w dzienniku aktualizacji sklepów Google Play lub App Store.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników Urządzeń mobilnych, którzy pobiorą ją ze sklepu oferującego aplikacje mobilne, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.

2. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

  • dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS, od wersji: 10 
  • dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android,  od Wersji: 7

3. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

  • aktywne połączenie internetowe
  • aktywną usługę GPS

4. W celu skorzystania z wybranych funkcji (takich jak: odliczanie czasu, lista gości, planer) jest niezbędna rejestracja 

5. Użytkownik jest zobowiązany do podania: 

  • Nazwy użytkownika
  • Adresu e-mail
  • imienia

6. Dane wprowadzone przez użytkownika stanowią jego własność

VI. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY APLIKACJI

1. Usługodawca aplikacji zobowiązuje się do poprawnego działania aplikacji na urządzeniach mobilnych o których mowa w (II)

2. Usługodawca aplikacji nie odpowiada za niepoprawnym działaniem aplikacji gdy jest spowodowane:

 • Nieprawidłowym systemem operacyjnym
 • Nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci internetowej
 • Przyczynami niezależnymi od usługodawcy aplikacji

3. Usługodawca aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody, edycje treści wywołane ujawnieniem przez użytkownika osobie trzeciej hasła do Aplikacji mobilnej.

III. INTEGRACJA Z FACEBOOK

 1. Użytkownik może zintegrować Aplikację ze swoim kontem na portalu społecznościowym Facebook za pomocą przycisku „ZALOGUJ SIĘ PRZEZ FACEBOOK” Integracja przez użytkownika jest dobrowolna.

IV. ZAKŁADANIE PROFILU FIRMOWEGO

1. W celu założenia konta należy wybrać odpowiedni pakiet oraz przesłanie niezbędnych informacji do utworzenia profilu.

2. Każdy Profil jest moderowany i sprawdzany przez usługodawce aplikacji.

3. Lista pakietów oraz ich aktywny czas jest odpisana w tabeli dostępnej na: http://aplikacja.weselnik.com/dla-firm/

 •  Konto bezpłatne (Profil DEMO) – Aby utworzyć bezpłatne konto należy pobrać aplikację na odpowiedni system i uzupełnić formularz w zakładce „Dla Firm” – Widoczność konta to 48H.
 • Konto płatne (Profil Brąz, Srebrny, Złoty) – Aby utworzyć należy zakupić wybrany pakiet dostępny na stronie „Dla Firm” Na przekazany adres e-mail usługodawca otrzyma formularz do wypełnienia danego pakietu.

4. W celu poprawnego wyświetlania galerii – Przesłane zdjęcia powinny być przesłane w formacie 3:2 (Np. 1920 x 1280 px) w odpowiedniej jakości.

5. Usługobiorca zakładający profil musi dysponować zgodą do reprezentowania firmy i utworzenia profilu za jej zgodą.

6. Usługobiorca może posiadać tylko jedne profil firmowy w aplikacji.

7. Usługobiorca zostanie poinformowany o statusie profilu firmowego w aplikacji (zakładka: „Profil” > „Dodane oferty”)

8. Usługobiorca zakładający konto płatne wyraża zgodę na wystawienie faktury.

9. Usługodawca aplikacji ma prawo do odrzucenia profilu jeśli:

 • Przesłane teści są: Niedopracowane, nieprawdziwe, zniesławiające, obraźliwe, wulgarne, wrażające nienawiść, napastliwe, grożące, naruszające prywatność.
 • Profil firmy nie jest zgodny z branżą ślubną
 • Zdjęcia nie spełniają wytycznych aplikacji lub łamią prawo autorskie, wulgarne, pornograficzne (4.3)
 • Zdjęcia posiadają tekst lub znak wodny
 • Wysłany profil jest duplikatem wcześniej założonego profilu
 • Do Edycji Opisu profilu jeśli posiada on informacje takie jak: Numer telefonu,  Adres E-mail, Linki do innych stron

VI. REKLAMACJE

1.Usługobiorca może złożyć reklamacje do 14 dni od zakupienia profilu płatnego w formie elektronicznej na adres info@aplikacja.weselnik.com

2. Reklamacja powinna zawierać informacje o koncie taki jak: Nazwa Profilu, Nr. Zamówienia, Telefon, Adres E-mail.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty wysłania wiadomości na adres: info@aplikacja.weselnik.com

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę Aplikacji z  Usługodawcą lub Użytkownikiem Aplikacji o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

3.Prawem dla realizacji Usługi i funkcjonowania aplikacji mobilnej jest prawo polskie.